scroll top
CHIÊU SINH LỚP TIẾNG NHẬT VÀ THỰC TẬP SINH KHÓA THÁNG 7 - SÓC TRĂNG
2023/06/28
628
Nhằm đáp ứng nhu cầu học tiếng Nhật để giao tiếp, thi lấy chứng chỉ, dùng trong công việc và đi Nhật học tập, làm việc của các bạn ứng viên, trong 7 này, Esuhai – Kaizen Sóc Trăng tiếp tục khai giảng các lớp tiếng Nhật và lớp Thực tập sinh dành cho các bạn ứng viên có nguyện vọng.
締め切り: 2023/07/20
コース内容
 • LỚP TIẾNG NHẬT THỰC TẬP SINH:
  • Ngày khai giảng: 28/07/2023
  • Thời gian học: Thứ 2 đến thứ 6, từ 8:00 - 11:30
 • LỚP TIẾNG NHẬT:
  • Ngày khai giảng: 27/07/2023
  • Thời gian học: Thứ 3 - 5 - 7, từ 17:30 - 19:00
  • Khóa học: 5 tháng
  • Dành cho học viên mới bắt đầu học tiếng Nhật.
お問い合わせ
 • Văn phòng: Trường CĐ Nghề Sóc Trăng