scroll top
CHIÊU SINH LỚP TIẾNG NHẬT VÀ THỰC TẬP SINH KHÓA THÁNG 7 - TIỀN GIANG
2023/06/28
676
Học tiếng Nhật không chỉ giúp bạn tiếp cận một trong những nền giáo dục tiến bộ nhất thế giới, mà còn mang đến con đường sự nghiệp rộng mở tại xứ sở mặt trời mọc. Bên cạnh đó, Nhật Bản cũng chú trọng đầu tư ở mọi lĩnh vực tại Việt Nam, mở ra các cơ hội việc làm hấp dẫn cho bạn khi về nước. Hãy bắt đầu hành trình hiện thực hóa ước mơ học tập, làm việc tại Nhật Bản bằng việc tham gia khóa học tiếng Nhật khai giảng tháng 7/2023 tại Esuhai - Kaizen Tiền Giang nhé!
締め切り: 2023/07/20
コース内容
 • LỚP TIẾNG NHẬT THỰC TẬP SINH:
  • Ngày khai giảng: 24/07/2023
  • Thời gian học: Thứ 2 đến thứ 6, từ 13:15 - 16:45
 • LỚP TIẾNG NHẬT:
  • Ngày khai giảng: 24/07/2023
  • Thời gian học: Thứ 2 - 4 - 6, từ 19:00 - 20:30 
  • Khóa học: 5 tháng
  • Dành cho học viên mới bắt đầu học tiếng Nhật.
お問い合わせ
 • Văn phòng: Trường Đại học Tiền Giang