Facebook Pixel Code
scroll top
Nhân Viên Phát Triển Chương Trình Firmwave - GBJ
2020/03/24
2523
Sunwell Việt Nam là công ty hợp tác với Sunwell Solutions Japan tại Nhật Bản, sẽ hỗ trợ các bạn tìm việc tại các công ty liên doanh lớn tại Nhật Bản. Ngay tại Việt Nam, chúng tôi cũng tìm kiếm và giới thiệu việc làm cho các công ty Nhật Bản, ngành nghề chủ yếu là máy móc và công nghệ thông tin.
締め切り: 2020/04/30
仕事の内容

- Phát triển chương trình Firmware được ứng dụng trong các thiết bị đo lường của công ty Anritsu.
- Ghép dữ liệu từ các máy đo lường vào các LTE Stacks
- Công việc phát triển chủ yếu về thiết kế, viết code, chạy thử nghiệm

仕事の条件

- Có kinh nghiệm phát triển phần mềm nhúng sử dụng Ngôn ngữ C ( có một phần C++)
- Có kinh nghiệm phát triển nhiều dự án
- Có kinh nghiệm phát triển μC3 bằng RTOS

福利厚生

- Lương từ 40~43 man/ tháng (Bao gồm trợ cấp)
Phí đi lại : Chi trả phần phí thực tế
Trợ cấp nhà ở : Công ty chi trả 60% tiền nhà ( Bao gồm các chi phí điện, nước,..)
Trợ cấp người thân :
- Vợ/chồng : 1 Man
- Con cái ( 1 người ) : 5000 Yên

お問い合わせ

Email: contact@vieclamjapan.com

Điện thoại: (028) 62 666 222 (line 205)

勤務先

Thành phố Atsugi, tỉnh Kanagawa